Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "свойството"

Реактивност на почвите

Свойството на атомните ядра  на някои химични елементи да се само разпадат, в резултат на което тези ядра от един тип се превръщат в друг тип атомни ядра, което е съпроводено с излъчване на алфа, бета и гама лъчи, се нарича... 

Физичните свойства

Физичните свойства на почвите са много. Към тях се отнасят структурността и структурата, общите физични, физико-механични, водни, въздушни и топлинни свойства на почвите. Свойството на почвата, при изсъхване самостоятелно...