Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Устойчивост на растенията към недостиг на кислород

Други видове устойчивост

Условия за кислородна недостатъчност възникват главно при преодоляване на ( временно или постоянно ) и заблатяване на почвата . Приспособленията на растенията към условията на кислородна недостаъчност са :

1)   анатомо- морфологични , посредством които се постига съхраняването на повече кислород в тъканите

2)   физиолого- биохимични ( метаболитни – свързани главно с дишането ( скорост , субстрати , синтеза на АТФ )

Газоустойчивост

Това е способността на растенията да запазват жизнена дейност при действие на вредни газове . Замърсяването на атмосферата в резултат на производствена дейност на човека е огромно по мащаби и разнообразие ( над 200 различни вредни компонента ) Прякото им действие е свързано чрез постъпване в листата  и предизвикване на промени в метаболитните процеси . Косвеният ефект от замърсяването на атмосферата се проявява чрез почвата , където газовете оказват влияние върху почвената микрофлора и поглъщащата способност на кореновата система.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар