Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

A.hortensis, L.

02345Примитивната форма се среща у нас. Видът има месесто неправилно коренище с почти черен цвят. По направа на стъблото си той прилича на А. согопапа. Характерно за него е, че една част от розетъчните листа и се образува през есента, а друга — през пролетта. Есенните листа са дълбоко разделени на 5 дяла, а пролетните имат тесни линеарни дялове. Диаметърът на цветовете е около 5 см. Цъфти през пролетта. Видът е силно полиморфен, но се отглеждат главно три негови вариетета:

а) Ален с жълто петно в центъра на цвета.

б) Чистоален, по-нисък от първия.

в) Кичест, обагрен алено или слаборозово.

Размножаване и отглеждане.

.Масовото размножаване се извършва чрез семена, които се засяват в разсадника веднага след узряването им.

Младите растения се пикират също в пепиниерата и остават там 1—2 години, докато станат годни за украса.

За по-сигурно възпроизвеждане за вариететите се практикува вегетативно размножаване — разделяне или размножаване чрез коренови резници. То се извършва през почивния период на растенията, който при наши условия започва от края на юни и трае 6—8 седмици. Резниците се засаждат направо на постоянно място и получените от тях растения цъфтят през следната пролет. Видът понася ниски температури и зимува, без каквато и да е покривка. Той изисква богата и лека почва и може да остане няколко години на едно място. Корените му, извадени през време на почивката, могат да прекарат цяла година вън от почвата.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар