Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Anemone L – Анемоне

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Родът е дал на растителната украса редица ценни видове с голям брой културни форми, твърде различни помежду си в много отношения: строеж на корена, височина на стъблото, форма на листата, размери на цветовете, направа на семената, време на цъфтенето и пр. Всички са многогодишни, тревисти и се опрашват кръстосано.

A.coronaria L произхожда от Средиземноморската област. Има дебело, сплеснато, често разклонено коренище с черен цвят. Листата са събрани в приземна розетка. Те са длановидно разделени и всеки дял от своя страна е врязан в различна степен.

Стъблото (цветната дръжка) е леко окосмено, високо 25—35 см. Върху него малко по-високо от приземните листа се намират жълти листенца, неправилно нарязани и седящи, които образуват така наречената якичка. Цветовете са терминални, единични, с форма на широка купа, съставени от 6 до 8 едри цветни листчета, овално закръглени и обикновено ярко обагрени в един тон или изпъстрени. В центъра на цвета се намират голям брой тичинки, с различни багри, но всякога тъмни и блестящи. Сред тичинките личи едно конусовидно образувание, получено от срастването на близалцата.

Съществуват многобройни вариетета, които по устройството на цвета могат да се групират така:

а) Простоцветни. Те са много ранни цветя — цъфтят през февруари—-април. Имат едри цветове, ярко обагрени в различни тонове: чистобели, розови, синьовиолетови, алени, червени и др., еднобагрени, линейно изпъстрени или с преливащи се багри, най-често със светла >снова на цветните листчета.

б) Кичести. Те са по-късни от простоцветните. При тях тичинките са трансформирани в малки цветни листчета, завити към центъра на цвета. Багрите им са разнообразни.

в) Хризантемовидни. Кичести вариетета с тесни дълги цветни листчета, поради което цветовете приличат по форма на Callistephus и на някои хризантеми. Обагрени са във всички тонове на розовия, червения, синия и, лилавия цвят. Има и чисто белоцветни форми.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар