Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на салвията/мечо ухо/

Салвията е растение с многогодишен корен и едногодишна надземна част. Обикновено се отглежда като четиригодишна култура. По време на вегетационния си период преминава през фенологичните фази поникване, розетка, стъблообразуване, бутонизация, цъфтеж и узряване на семената.
Непосредствено след поникването салвията издържа отрицателни температури до минус 6-8°С, а във фаза розетка – до минус 30°С, поради което се сее наесен или рано напролет. Тя се развива добре при дълъг ден и интензивно осветление. Засенчването води до понижаване на добивите от свежи съцветия и етерично масло.
Добре развитият корен и покритите с власинки листна и стъбла обуславят сравнително ксерофитния характер на растението и позволяват успешното му отглеждане като неполивна култура. Семената и се ослизяват при поемане на достатъчно влага и могат да поникнат успешно при последващо засушаване на почвата.
Салвията дава високи добиви на богати и аерирани почви с неутрална или слабоалкална реакция. Неподходящи са влажните почви с тежък механичен състав.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар