Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за салвията/мечо ухо/

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Тъй като салвията се отглежда на едно и също място 3-4 години, добри предшественици са култури, които се прибират рано и оставят почвата чиста от плевели и зарази. Подходящи са зимните житни, някои бобови и зеленчукови култури.
След прибиране на предшественика по блока се разхвърлят 2-4 t/da оборски тор, 20-40 kg/da суперфосфат и 20-З0kg/da калиев тор. Добре е основната обработка (оран на 25-30 сm дълбочина) да се извърши през август при подходяща влажност на почвата.
При предвидена есенна сеитба площта се дискова с тежки дискови брани и в зависимост от почвените агрегати по-нататък се култивира или бранува повърхностно.
При пролетна сеитба и при липса на заплевеляване изораната площ се култивира и бранува напролет, преди сеитба.
Сеитба. Възможни са есенна, предзимна и пролетна сеитби. При есенната (септември и октомври) растенията поникват и образуват розетка от листа до зимата, а напролет образуват цветоносни стъбла и се реколтират още през първата година. При пролетна и много често при предзимна сеитба салвията не образува стъбла през лятото и се реколтира едва през втората година. За сеитба се използват узрели, тъмнокафяви семена, с кълняемост най-малко 65-70%. Сеитбата се извършва механизирано, при междуредие 60 или 70 сm с  посевна норма 700-800 g семена на декар. При маса на 1000 семена 3-4 g, се залагат между 175 и 260 броя семена /m2. Дълбочината на засяване е 2-3 сm.
Грижи през вегетацията. След поникването се извършва първото междуредово окопаване. През вегетацията се извършват 3-4 междуредови обработки и при необходимост – 2-3 ръчни окопавания в реда. С първото механизирано окопаване напролет се внасят азотните торове в доза 10-12 kg/da. Фосфорните торове в доза 10 kg Р2О5 се внасят с последната междуредова обработва през есента. Освен чрез окопаванията, борбата с плевелите при салвията се води и чрез използване на хербицидите Афалон или Малоран в доза 200 g/da.
Грижите за посевите през следващите години са почти същите, както през първата година на отглеждане.
През отделни години икономически важни неприятели биха могли да бъдат телените червеи, гъсениците на зимната нощенка, люцерновата дървеница, акарите и черния цвеклов хоботник.
От болестите по салвията по-голямо разпространение могат да получат овуларията и брашнестата мана. Борбата се води чрез унищожаване на растителните остатъци и третиране със съответните инсектициди и фунгициди.
Прибиране. Салвията се прибира в началото на узряване на семената от долните етажи на съцветията, т.е. в момента на прецьфтяване на най- горните цветове.  Прибират се само съцветията, а останалата биомаса (стъбла и листа) може да се нареже и да се разхвърли като мулч или да се изнесе извън блока.
Съдържанието на етерични масла в съцветията е по-високо през нощните часове и именно затова те не бива да се жънат през горещите часове на деня.
Поради специфичното си устройство етеричномаслените вместилища губят много бързо маслото, което налага бърза преработка на съцветията.
Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация или чрез екстракция.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар