Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на сусама

Изисквания към топлина и светлината.Сусамът е топлолюби -во и светлолюбиво растение. Пониква при температура 16-180 С. При температури 20-300 С пониква за 2-3 дни. Оптималната температура за растежа и развитието му е 25-300 С. При захлаждане през вегетацията до 14-150 С растежът спира. За целия вегетационен период натрупва температурна сума 2000-25000  С.
Сусамът е растение на късия ден и интензивното слънчево греене.
Изисквания към влага.  Сусамът е биологически сухоустойчива култура. Успешно се отглежда в райони, където годишната сума на валежите е около 500 mm, а вегетационната – около 300 mm. Критични по отношение на изискванията са фазите на цъфтежа – образуването и нарастването на плодовете, които у нас съвпадат с безвалежен период (юли-август). Ето защо нуждите му от влага могат напълно да се задоволят само при поливни условия.
Изисквания към почва. Сусамът изисква рохкави, топли, запасени с вода и хранителни вещества почви. Най-подходящи са наносните и богатите карбонатни почви. Не са подходящи за него тежките, с разрушена структура, заблатени и засолени, както и тези с близка подпочвена вода  и образуващите кора. Понася почви с реакция на разтвора рН- 5,5-8,0.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар