Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на сусама

От общо 35 вида към род Sеsamum на сем. Pedaliaceae, в света се култивират три. Най-широко е разпространен видът Sesamum indicum L.
Според Хилтебранд той включва  два подвида: ssp. bicarpellatum Hilt., чийто плод е съставен от два плодолиста, а близалцето е двуделно и ssp. quadricarpellatum Hilt. – с четириплодолистен плод и четириделно близалце. Към всеки всеки от двата подвида се отнасят по две големи  екологогеографски групи: kъм първия – Азиатска (pr. asiaticum Нilt.) и Абисинска (pr. abyssinicum Hilt.), а към втория – Палестинска (pr. palestinicum Hilt.) и Японска (pr. japonicum Hilt.).
У нас са районирани сортове от азиатската група на ssp. Bicarpellatum –  Жълт садовски 6 и Милена, отговарящи на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност, както и на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар