Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на сусама

В развитието си сусамът премина- ва през следните фенофази: поникване, поява на първите същински листа, формиране на стъблото и листата, бутонозация, цъфтеж, плодообразуване и узряване. След поникването, до 25-30 дни  сусамът расте и се развива бавно. Темпът постепенно се усилва и достига максимума си преди и в началото на цъфтежа.
Цъфтежът настъпва 45-60 дни след поникването. Периодът на узряване е около 50-60 дни.
Взависимост от сорта и условията на отглеждане, вегетационният период е с продължителност от 70 до 150 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар