Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на салвията/мечо ухо/

Коренова система. Коренът е многогодишен, месест, вретеновиден и достига на дълбочина до 1,5 m. всяка година от него се образуват 1-5 стъбла.
Стъбла. Те са дебели 1-2 сm, четириръбести кухи, изправени, високи до 1.5 m, разклонени на върха, покрити нагъсто с жлезисти власинки.
Листа. Те са с продълговато-сърцевидна форма, с грапава повърхност, назъбена периферия, изпъкнало мрежесто жилкуване от долната страна и покрити с власинки. Розетъчните са много едри, на дълги дръжки, а стъблените са по-дребни и приседнали..
Цветове. Те са едри, двуполови, с двуцветно розово или виолетово венче, две тичинки и петзъба чашка. Разполагат се на пръстени по разклоненията на метличести съцветия.
Семената са яйцевидни, светлокафяви, с маса на 1000 семена 3-4 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар