Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Видове Цветя

A.pulsatilla L (Съсънка) & A.hepatica L

Местен вид. Среща се нарядко почти из цялата страна, с изключение на южните области. Има вертикален черен корен и окосмено стъбло, което достига 20—25 см височина. Листата също са окосмени и трикратно разделени на линеарни... 

A.hortensis, L.

Примитивната форма се среща у нас. Видът има месесто неправилно коренище с почти черен цвят. По направа на стъблото си той прилича на А. согопапа. Характерно за него е, че една част от розетъчните листа и се образува през есента,... 

Anemone L – Анемоне

Родът е дал на растителната украса редица ценни видове с голям брой културни форми, твърде различни помежду си в много отношения: строеж на корена, височина на стъблото, форма на листата, размери на цветовете, направа на... 

A.mexicanum, Hort

A.mexicanum, Hort, произхожда от Мексико. Многогодишен по природа, но незимоустойчив, поради което се култивира като едногодишен. Има тревисто стъбло, което е силно разклонено от основата и до¬стига 60 см височина. Листата са срещуположни;... 

Adonis L

Родът обхваща 5 или 6 вида, които обитават умерените райони на Европа и Азия. Имат тревисто стъбло и последователни листа, сложно разчленени на линеарни дялове. Цветовете им са единични и поставени на доста дълга дръжка. Чашката... 

Acontium L – Аконтиум

Родът обхваща около 18 вида многогодишни растения, зимоустойчиви и силно декоративни. Разпространени са в по-голямата част на Европа и Централна Азия. Само някои обитават Америка. Срещат се главно из планинските райони.... 

Оформяне и резитба на розовите храсти

Независимо от начина, по който е получен, розовият храст трябва да се оформи — разклоненията му да се разпределят симетрично и броят им да съответствува на силата на корена. Резитбата започва от първата година на живота... 

Размножаване на розите част 2

Изправените храстовидни, непрекъснато цъфтящи рози с едри цветове, както и техните вариетети с падащи стъбла растат най-добре върху корени от шипка и се размножават главно чрез присаждане. За да поникнат едновременно шипковите... 

Размножаване на розите част 1

Градинските рози може да се размножават по няколко начина — чрез разделяне, с коренови резници, със зрели стъблени резници, със зелени стъблени резници, чрез отводи, чрез семена и облагородяване, но изброените начини на... 

Групиране на градинските рози

Въпреки променливия вкус на обществото розата всякога се е смятала за царица на цветята и подобряването й започнало още от най-отдалечени времена. Сега обществото разполага с множество (над 20 000) сортове градински рози и...