Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Грижи за растението през периода на покой

loloКакто сигурно знаете, всяко растение през различно време от годината преминава през два основни етапа от своето развитие: период на растеж и период на покой. През тези два етапа от живота си, растението има различни нужди, които трябва да бъдат задоволени, ако искате то да се развива пълноценно и да разкрие пълния си блясък. Днес ще разгледаме какво представлява периода на покой и какви грижи трябва да положим за екземпляра, който отглеждаме през този етап от неговото развитие.

Повечето растения изпадат в период на покой от началото на есента до началото на пролетта. Докато през останалото време от годината те се намират в период на цъфтеж и затова им, е нужно време, през което да си починат от него. Обаче не при всички растения, е така и например тези, които идват от тропика изпадат в период на покой през пролетта. Освен това не всички растения изпадат по един и същи начин в период на покой. Например при едни се наблюдава увяхване и окапване на листата, докато при други(най-вече вечнозелените растения) това не, е чак толкова видимо.

Този факт сигурно Ви, е известен, но, е важно да го споменем, преди да започнем да говорим по същината на проблема. Затова, е важно да сте напълно сигурни през кое време от годината цветето, което отглеждате изпада в период на покой.

През периода на покой повечето от растенията се нуждаят от минимални количества вода, иначе в противен случай рискувате да нарушите почивката им, което би довело до неприятни последици за екземпляра, който отглеждате. Освен за водата, трябва да погрижите и за климата в помещението, в което се намира цветето. За всеки екземпляр, е различно нивото на влага и температурата, при която се развива най-добре през периода на покой и затова не можем да Ви дадем категоричен отговор на този въпрос. Така, че се информирайте от паспорта на растението или от друго място за специфичните условия за живот, от които се нуждае цветето през периода на покой.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар