Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Как да защитим овощните дървета през зимата

Събирайте плодове в пластмасови кофи, кошници, други контейнери. За тях е по-добре да подравните вътрешността с хартия или обшивка. Така ще предпазите максимално плода от увреждане.

Плодовете, събрани от дървото, които не са предназначени за незабавна консумация, трябва да бъдат поставени в специално помещение възможно най-скоро. Обикновено плодовете с нар се съхраняват в суха, хладна, проветриваща изба. Плодовете се сортират, избърсват се цели, без механични повреди, с дръжките, поставени в кутии, всеки сорт поотделно. Големите плодове се съхраняват по-лошо, средните и малките плодове са по-добри, затова, преди да ги поставите за съхранение, те също се сортират по размер. За полагане за дългосрочно съхранение плодовете се заливат с дървени стърготини, прехвърлят се с опаковъчна хартия. Необходимо е да поставите плодовете в кутия с шахматна дъска или диагонално.

За да увеличите добива на градината, е добре да комбинирате градинарството с пчеларството. Ако не е възможно да поставите свои собствени кошери в градината, може да заведете пчелите в цъфтящата градина. Най-активното опрашване от пчелите става първите два до три дни след раждането. За добро опрашване на 1 хектар земя, трябва да имате 3 – 4 пчелни семейства. Ако кошерите са в градината, по време на обработката на градината с пестициди е необходимо да затворите вратите или да вземете кошерите извън градината.

За да получите редовно културата, трябва внимателно да се уверите, че клоните на дърветата не са повредени под тежестта на културата. Ако натоварването на клоните е прекомерно, за да се избегнат счупвания на скелетните клони, се използват специални опори. Опорите се установяват в момент, когато скелетните клони под тежестта на плода започват да се отклоняват от обичайното си положение. За чат стаи използвайте дървени стълбове или тел.

Източник: www.bozhil.com

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар