Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Мистериозните пътешествия на опасни отпадъци

Тайнствените пътешествия на опасните отпадъци са загадъчна част. Ето, защо избрахме да се спрем именно на нея, преди това пътуване да е започнало:

Вече сме обхванали всички тези опасни отпадъци:

Флуоресцентни тръби

Батерии

Бои

Масла

Тонер касети

От списъка на отпадъците, за които знаем, че са опасни или токсични или представляват значителна заплаха за нашите оператори по отпадъците, обясняваме какво се случва с тях, след като изтече полезността им. Този списък често е прикован към стената или може да бъде намерен на уебсайтовете на почти всеки бизнес в секторите за управление на отпадъците, пропускане на наеми и екологични услуги. Това е решено от правителството и се оказа полезно за нас и нашите конкуренти, защитавайки ни до известна степен.

В тази статия ще разгледаме процеса, на след жизнена употреба на химикали и стари телевизори …От Изнасяне и извозване на отпадъци София.

Но преди да се приближим до тези елементи, бихме искали да ви дадем приятелско съобщение за обществена услуга …

Стари електронни отпадъци и нежеланата ви електроника

През последните месеци обхващаме културата и манталитета, засягайки културата на изхвърлянето, нарастващата популярност на обновяващата се електроника, проектираната остарялост и унищожаването на данни.

Ако ще изхвърлите електрониката, ТРЯБВА да отделите време, за да изтриете всичките си лични данни или може да се окажете в затруднено положение.

Ако се радвате на обновяване на електрониката, внимавайте да избършете всички устройства за съхранение на данни, които попадат във ваше притежание. Същото важи и ако купувате ремонтирани устройства – бъдете сигурни, че който и да закупите правилно е изтрил данните.

Стари телевизори

Говорете с почти всяка компания за управление на отпадъци или рециклиране и най-вероятно те ще въздъхнат, туптят или ще изразят някакво недоволство от остатъчния живот на старите телевизори. Тези досадни елементи идват с няколко проблема, като например:

Те съдържат 2-4 кг токсични вещества, включително олово, кадмий, живак и арсен

Те са трудни за разглобяване

Има малка възможност за печалба от компонентите

Старите материали често също не могат да бъдат използвани повторно

Хвърлянето им в депото нанася още повече екологични щети.

Не се колебайте, какъвто и обем отпадъци да имате. С bulkom.com може да организирате правилното им разпореждане, още сега.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар