Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Озеленяване на градината

Домашните градини обикновено заемат малка площ, заобиколена със сгради или намираща се в съседство с други домашни градини. Те биват открити към улицата или зад постройката, слънчеви или засенчени, различни и по почвен състав. Разнообразието се увеличава и от характера на постройките (жилището и другите сгради), както и от естеството на оградата, коя¬то също изисква определена растителност. По тези причини е много трудно да се правят каквито и да е конкретни предложения за вида и разположението на декоративната растителност из тях. Тук ще дадем само няколко примера, от които ще проличат основните правила при подбирането и подреждането на декоративните растения и от които начинаещите домакини могат да се ползват. Ще започнем с входа и оградата, които са представителната част на градината, или, както ги наричат,, визитната картичка на дома.

За озеленяване на вратата може да се използва виещ храст: роза, полигонум ампелопсис, текома или бързо растящи едногодишни катерливи растения. Последните имат само едно предимство, че предлагат разнообразие. Може да се оформи и постоянна рамка от вечнозелени растения с катерливи стъбла (лоницера хенрии, евонимус радиканс, пираканта кокцинея и др.). Трябва обаче да се има пред вид, че тези растения пред¬почитат сенчесто изложение.

Оградата може да се озелени по няколко начина: само с катерливи рози, засадени на разстояние 3—4 метра една от друга, или с комбинация от рози и други растения. Ефектна е и оградата от едногодишни катерливи растения: декоративен боб,, ипомея, екремокарпус и др.

Ако край оградата се засадят растения с изправено стъбло, те трябва да са от такива видове, които растат бавно и образуват ниски, гъсти надземни части или пък да се подрязват системно.

Добре е между улицата и жилището да се остави, макар и малка площ, която да се заеме само с декоративни растения. Ако пък постройката е по-навътре и пред нея има площ с овощни дървета и зеленчуци, между външната врата и жилището се оформя пътека — вход, оградена с цветя. Правилно е около тази пътека да има живот през цялата година. Освен това зацветяването й трябва да става така, че да се създават петна (не ивици) от отделните цветя.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар