Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Озеленяване на площи

За озеленяване на сухи, каменисти места при липса на вода за поливане — условия, при каквито се намират много вилни градини — може да се използва скицата, представена на фиг. 114. На нея е изобразена група от сухоустойчиви растения с различна растовитост, различно време на цъфтеж и различни, багри на листата, което я прави интересна през всеки сезон.

При подбиране на растенията трябва да се има пред вид и трудът, който е нужен за поддържането им, като всякога се предпочитат лесните за отглеждане. С оглед на това се налага да се създават и групи само от храсти или предимно от храсти с добавка на малко цветя, както и групи само от рози с различни размери на стъблата и различни багри на цветовете.

Храстите също се подбират така, че да се групират видове,, различни по растовитост, багри на листата, време на цъфтеж и багри на цветовете, за да се създаде комбинация, хармонична по обем и окраска и с продължителен цъфтеж. Взема се предвид есенната багра на листата и баграта на плодовете, ако растенията плододават. Разбира се, групите от храсти и от храсти с цветя се засаждат по-далеч от входната пътека, за да се виждат като едно цяло и за да не пречат на движението. За по-малките градини може да се вземе част от тази група. В нея цъфтежът започва от най-ранна пролет с форзицията, следвана от цидонията, вайгелата, хортензията и най-късно — от будлеята, която цъфти през юли —август. На края след групата от храсти се червенеят плодовете на офиката, събрани на кичури; при единия край на групата се жълтеят топчести цветове на рудбекията, а на другия се аленее лихнисът; през зимата ще се зеленее махонията.

Хортензията и махонията като сенколюбиви се засаждат сред другите храсти и по-близо до тях. Будлеята и рудбекията, които цъфтят едновременно, дават хармонична комби¬нация на багри (виолетова и жълта). Лихнисът закрива стъблата на форзицията и освежава този кът от групата, където цъфтежът на храстите протича през ранна пролет.

Разстоянието между офиката и храстите 2 и 3 е около 3 м, а храстите 6 и 7 са отдалечени от нея на около 2 м.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар