Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Achilea millefolium – Равнец

01235Родът е посветен на гръцкия герой Ахил, който според преданието пръв открил лечебните му свойства и го използувал за лекуване на раните си.  Сем. Астрови.

Родът обхваща около 100 вида, които обитават Европа и Западна Азия. Те са многогодишни тревисти зимоустойчиви растения с прости или сложни листа. Цветовете в ботанически смисъл на думата са събрани в съцветие кошничка, а кошничките са разположени терминално във вид на по-сбит или по-рехав кичур с почти равна горна повърхност,

•откъдето идва българското название на рода —- равнец. За украса се използуват само някои от видовете.

Achilea millefolium Произхожда от Западна Европа. Образува гъста туфа от стъбла, високи 60—80 см.

Листата са прости, ланцетно линеарни, седящи, с назъбени краища.

Цветовете са бели, кошничките — разположени в рехав кичур. За украса се използува главно кичестият вариетет, наречен „перла“. Той е висок 50—-60 см. Неговите цветове (кошнички) са силно кичести, почти сферични, сатенирано бели и с голяма трайност (фиг. 25). Цъфти през юли—август. Отделни цветоносни стъбла се появяват и по-късно.

Размножаване и отглеждане. Естественият вид се размножава чрез семена, стъблени резници и разделяне, а кичестият вариетет — главно по вегетативен път, понеже той почти не образува семена. Разделянето се извършва в ранна пролет.

Засяването може да стане в разсадника през април — август. Получените растения се пикират също в открити лехи и престояват там до есента или до следната пролет, когато се изнасят на постоянно място. Те започват да цъфтят от втората година.

Ранният посев се извършва през февруари—март в умерено топъл цветарник. Растенията се пикират в сандъчета и през април се засаждат на постоянно място. Те започват да цъфтят още през първата година.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар