Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Пшеница

Значение, произход, разпространение, добиви. Меката пшеница /пшеницата/ е най-важното селскостопанско растение както в световен, така и в национален мащаб. Това се дължи на изключителното й значение като основна зърнено-хлебна култура, тъй като от меката пшеница се получава най-качествения, вкусен и лесно смилаем хляб. Немислимо е съществуването на такива важни промишлености като хранителновкусовата, сладкарската и др. както и на животновъдството като селскостопански отрасъл, без пшеницата и производите от нейното зърно.
Продукцията от нискокачествените сортове мека пшеница и отпадъците от мелничарската промишленост се използват за изхранване на почти всички селскостопански животни.
Сламата, като допълнителна продукция, е качествена суровина за производството на хартия Използва се като груб фураж и постеля за селскостопанските животни.
Пшеницата произхожда от Предна Азия, Кавказ и Югоизточната част на
Балканския полуостров.
Тази най-важна продоволствена култура е отглеждана по нашите земи още в предисторически времена – през неолита, каменно-медната и бронзовата епохи. По безспорен начин това се доказва от археологични разкопки, извършени в  землищата на днешните Симеоновград, с. Биково – Новозагорско, с. Веселиново – Ямболско, с. Капитан Димитриево – Пещерско и др.
Тя се отглежда на север до 660  с. ш., а на юг – до тропичните райони на Африка и Латинска Америка.
От данните в нея се вижда, че:
– в световен мащаб площите й намаляват, повишава се общото производство дължащо се на по-високия среден добив от единица площ.
– в Индия се засяват най-много площи
– най-висок среден добив се реколтира в страните от Западна Европа – Ирландия, Холандия, Обединено кралство, Дания, Германия, Франция и др.
–  най-големи производители на пшеница в света са Китай, САЩ, Франция, Руската Федерация, Германия, Канада и др.
У нас ежегодо се засяват над 11 млн. дка и се реколтират около 280-300 kg/da. Общото годишно  производство е над 3 млн. тона.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар