Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Растеж и развитие на растенията

Растежът и развитието са едни от най-важните прояви на растенията.Растежът представлява необратимо увеличение на размерите и масата на тялото,свързано с новообразуане на сртуктурните елементи на растението,а развитието-качествено изменение на компонентите на организма,при което наличните структури или функции се превръщат в други.

Растежът и развитието  са тясно свързани и взаимно се обуславят.Най-често при благоприятни условия се наблюдава оптимално съчетание на растежа и развитието,което води до формиране на нормални растения.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар