Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Растеж на растенията.

Растежът е задължително свойство на живата материя.При него необратимото увеличаване на размерите,обема,масата на организма протича с образуване на нови органи-листа,стъбла,корени,т.е.растежът на растенията включва формообразувателни процеси.Наново появилите се органи качествено се отличават от предишните,във връзка с което растежът не може да се разглежда само като количествен процес.Растежът на растенията се състои от растеж на клетките,тъканите и органите.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар