Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Локализация.Типове и скорост на растежа

Процесите на новообразуване и активен растеж на органите се извършват в определени тъкани-меристеми,които в  зависимост от разположението си биват няколко типа:

Връхна(апикална)разположена по върховете на стъблата,стъблените разклонения,корените и кореновите разклонения,във връзка с което стъблата и корените нарастват с връхчетата си.При стъблата зоната на нарастване е доста голяма –от 2-4 до 30см,докато при корените тя е значително по-малка до 10мм.Във въздушните корени зоната на растежа е по-голяма-около 10см.Апикален растеж имат също така  листата на някои папрати,колеоптилите и др.

Интеркаларна-разположена между две завършили растежа си тъкани и характерна за житните растения.На тази меристема съответства интеркаларен тип на растеж.

Латерална-включва камбищ,намиращ се между ксилема и флоема,и фелоген-т.нар.корков камбий,осигуряващ растежа на стъблото на дебелина.

Базална-намира се в основата на органа и е характерна за листата и венчелистчетата,които растат с основата си-това е базален тип растеж.

Растителният организъм или отделните му органи нарастват с различна интензивност в зависимост от видовата специфика,фазите на развитие,условията на разглеждане и др.Растежът на растението може да се изрази във вид на S-образна ,или сигмоидна крива.Тя се състои от четири основни елемента:начална индукционна,или лаг-фаза,по време на която протичат вътрешни изменения,подготвящи процесите на видим растеж;логаритмична фаза(интензивен растеж),която се изразява с права линия по отношение на времето;фаза на постепенно забавяне на скоростта на растеж:фаза на стационарно състояние,през което растението достига зрялост,видимият растеж се прекратява и размерите се стабилизират(всъщност в растителния организъм като цяло растежът никога не спира).

Високата интензивност на растежа имат организмите и органите,които се намират в ранните етапи на онтогенезата.В по-късните етапи на онтогенезатарастежът се забавя и после спира.При едногодишните растения това спиране обикновено съвпада с узряването на семената,а при многогодишните-с преминаването им в състояние на покой през есенно-зимния сезон.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар