Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Реактивност на почвите

Свойството на атомните ядра  на някои химични елементи да се само разпадат, в резултат на което тези ядра от един тип се превръщат в друг тип атомни ядра, което е съпроводено с излъчване на алфа, бета и гама лъчи, се нарича радиоактивно разпадане, самият процес – радиоактивност на химичните елементи, а химичните елементи – радиоактивни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар