Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Сагови палми – Цикасови

Двудомни голосеменни растения с добре развито изправено дървенисто стъбло и вечнозелени перести, обикновено много твърди и бодливи листа. Както това подсказва и името им, често погрешно се смесват с палмите, които са покритосеменни растения. Към групата се отнасят основно фосилни представители съществували през Мезозойската ера, както и около 300 днес живеещи вида. Някои автори смятат, че вероятно днес съществуват и други все още неописани видове. Саговите палми са на практика първите колонизатори на сушата, поради размножаването си, което става независимо от посредничеството на водата. След бурно развитие в края на палеозоя и мезозоя, масово измиране на цикадовите е имало през юра и креда. Всички днес живеещи цикадови са реликтни растения, значителна част от тях са застрашени от изчезване. Стопанското значение на цикадовите е незначително. От някои представители се извлича богата на въглехидрати маса, наричана “сагу”, която се използва за храна. Някои видове (особено Cycas revoluta) са популярни декоративни растения.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар