Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Цикасови палми – произход и разпространение

Недостатъчно изяснен. Първите достоверни фосилни останки са датирани отпреди 280 млн. г. от перм (палеозойска ера), но има предположения, че са съществували още през карбон (преди ок. 300 млн. г.). Съдейки по съвременното им разпространение и фосилните останки, изглежда са били разпространени и по двата суперконтинента – Лавразия и Гондвана.

Предимно в тропиците и в субтропиците, главно в Южното полукълбо – Африка, Австралия, Южна и Северна Америка, Югоиззточна Азия.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар