Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Сарацения

Това е растение, което не се нуждае от особени грижи: насекомоядната сарацения примамва своите жертви със сладката течност, отделяна в сърцевината на листата-канички. Освен със стръв, тези листа са снабдени също с обърнати надолу власинки, които препречват пътя им назад. Храносмилането на сараценията наподобява много това на месоядните животни: насекомите биват разложени с кисели сокове.
При сараценията се наблюдават три типа растеж: от началото на пролетта до средата на лятото покарват цветове, листа с фуниевидна форма и нехищни листа. Широките около 7-10 см жълти цветове отделят остър, необичаен аромат.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар