Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на казанлъшката роза

Казанлъшката роза се отнася към сем. Розови – Rosaceae, което обхваща повече от 2000 вида.  Родът Шипка – Rosa L. е представен у нас с 31 диворастящи видове, наричани с общото име шипки, и  9 култивирани видове. Последните се отглеждат като декоративни растения заради красивите си и ароматни цветове, а така също и в промишлени насаждения за получаване на етерично масло.
Мястото на Казанлъшката роза в систематиката на този род дълго време не е било изяснено. Предполагало се е, че между Казанлъшката и Дамаската роза има родство, или даже, че са идентични видове. Най-старите сведения за розите, които са в непосредствено родство с Казанлъшката или Дамаската роза са открити в съчиненията на Херодот (5 в. пр. н. е.) и Теофраст (4 в. пр. н. е.). Те говорят за R. centifolia L. и R. gallica. По- късно Линей (1753 г.), Miller (1768 г.) и Dieck (1889) също дават своя принос в класификацията на розите, при което определято на някои нови таксономични единици подсказва за хибридния произход на R. kazanlika, както и кои са нейните родителски форми.
В по-ново време български автори потвърждават че Казанлъшката роза е хибрид между R. centifolia X R. gallica  и че има признаци, по които рязко се различава от столистната и дамаската роза. Предполага се, че тази кръстоска се е получила в по-ново време на Балканския полуостров и нейното находище днес е Казанлъшката долина.
Във “Флора на Р. България” Казанлъшката роза е отбелязана с наименованието, дадено й от Dieck – R. gallica var. damascena f. trigintipetala Dieck, а в някои други определители – като R. kazanlika V. T. Към този вид са определени три вариетета: var. macropetala V. T. – характерен с малък брой едри и гладки венечни листенца;  var. micropetala V. T. – характерен с голям брой дребни и нагънати венечни листенца; и var. heteropetala V. T. – със среден брой (30-50) едри и дребни венечни листенца. Най разпространен е var. heteropetala V. T. , който по признаци е идентичен със сорт Местен.
Основните сортове, които се отглеждат днес в страната ни са Местен, Искра, Свежен, Елейна и Янина.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар