Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на слънчогледа

Слънчогледът се отнася към сем. Сложноцветни-Asteraceae = Compositae, род Helianthus. Полиморфен род, обединяващ 108 вида. Като културни полски растения се отглеждат само 2 от тях – H. annuus L. (едногодишен) и H. tuberosus – топинанбур (многогодишен). За декоративни цели и отглеждане са известни видовете H. cucumerifolius Torr. et Gray., H. agrophylius Torr. et Gray. и др.
Видът H. annuus L. е сборен вид, включващ двата самостоятелни вида H. cultus Wenzl. (културен) и H. ruderalis Wenzl. (диворастящ).
Към H. cultus Wenzl. принадлежат двата подвида ssp. sativus (за семена) и ssp. ornamentalis (декоративен).
Въз основа на признаците дължина на вегетационния период, височина на растенията, разклоненост на стъблото, брой на стъблените междувъзлия, едрина на семената и панцерност, Венцлавович разделя вида H. cultus Wenzl. на 4 екотипа : Северноруски, Средноруски, Южноруски и Арменски.
В зависимост от едрината на плодовете, относителния дял на шлюпките и ядкатe и други морфологични различия, към  ssp. sativus са определени групите :
– маслодаен слънчоглед – с дребни семена и висок относителен дял на ядката (68-80 %).
– слънчоглед за ядене – с едри (до 130-140 g маса на1000 семена) и висок относителен дял на шлюпката (46-53 %).
– междинен слънчоглед – със средно едри семена (80-100 g маса на1000 семена) и  48-52 % относителен дял на шлюпката.
У нас са районирани следните хибриди и сортове:
– за масло: Аида, Алтана, Албена, Алиум, Алзан, Александра, Алианс, Алисън, Алифакс, Алманзор, Алтес, САрена, Арена ПР, Бароло, Ванко, Джази, Диабло PR, Диамант, ЕС Камила, Империо, Лейла, Марица, Мегасън, Мелоди, Меркурий, Мура, Мусала, НКБрио, НКРоки, НС Х 01, Ол Стар, Олимпиа, Опера, Перфект, Пиксел, Римисол, Салса, Сан Лука, Сирена, Старсол, Стела, Стайд, Трегор, Торказ, Халиасол, Фаворит и Флай;
– високоолеинови: PR 63A51 (Остарил), PR 65A22 (Олсавил), Пролеик 204 и  PR 64H91;
– за птици: RUH 125 и PR 64B24.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар