Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на тютюна

Пръв Линей отнася тютюна към сем. Solanaceae и определя общо 7 вида към род. Nicotiana, в които включва и двата най-разпространени в момента Nicotiana tabacum и Nicotiana rustica. Впоследствие Грибоевска описва общо 76 вида.
По морфологични и биологични особености Д. Костов, 1943/ групира видовете тютюн в 8 секции: Tomentosa, Paniculata, Cavanilesis, Alata, Attenuata, Trigonofilla, Repanda и Sauveolens.  Разпространените в Америкса видове той включва в първите 7 секции, а в осмата – тези с австралийски произход и със 6 хромозомни групи.
По-късно Goodspeed  обособява 3 подрода в род Nicotiana и включва в тях общо 14 секции и 60 вида тютюн в зависимост от хромозомния брой /n/.
Според Писарев, по морфологични признаци и изисквания към екологичните условия, видът Nicotiana tabacum се разделя на 5 подвида и 10 разновидности, а именно: ориенталски /турски и мексикански/; американски /виржиния и мериленд/; южен /бразилски и аржентински/; азиатски /индийски и японски/ и островен /кубински и суматра/.
Стайков /1987/ обобщава систематиката на тютюна във вид представен в таблица 35.
Стопанско значение за света имат видовете Nicotiana tabacum (фиг. 21) и Nicotiana rustica.
Съществуват и търговски, технически и други класификации на тютюна;
– според едрината на листата – едролистни /с дължина на листата от средния пояс над 50 cm/ и  дребнолистни /с дължина на листата от средния пояс под 30 cm/.
– в зависимост от начина на сушене на листата – suncuring /на слънце/; aircuring; firecuring /на пряк огън/ и  fluecuring /огневотръбно/.
– според цвета на изсушените листа – светли и тъмни
– в зависимост от насоката на използване – тъмни, светли, за пури и енфие
У нас е разпространен  видът Nicotiana tabacum. Районирани са следните сортове, отговарящи на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност, както и на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната:
– дребнолистен: Ахрида К-351, Басма 15, Джебел 81, Джебел басма 169, Джебел басма 359, Джебел басма 576, Еленски 817, Златна арда К-766, Крумовград 68 М, Крумовград 78 С, Крумовград 90, Крумовград 58, Крумовград 988, Мелник 812, Неврокоп 1146, Неврокоп 261, Пловдив 187, Пловдив 7, Рила 2011, Рила 82, текне 61, Тополовград 573, Хан Тервел 39, Харманлийска басма 163, Харманли 13, Харманли 18, Харманли 27, Тича 117, Хански 227, Харманли 7, Харманли 43, Харманли 75, Аида 17 (Крумовград 17) и  Аида 944 (Крумовград 944);
– едролистен: Биопреславна, Бърлей 1000, Бърлей 1351, Бяла Слатина А 545, Виржиния 0514, Кокар 254, Хасково 755 и Хибрид 0454.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар