Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Сушене на цветя и растения за здравето

rasteniyaПочистването трябва да става непосредствено след брането. Събраните пресни дроги по всичко технически правила, съчетани с времето, изискват още грижи с цел максимално запазване и в някои случаи – подобряване на качествата на продуктите от тях. Сушенето на билките трябва да започне не по-късно от 5-6 часа след събирането им. Има растения, чиято кора се използва след една година – за пълното разграждане на нежеланите съставки, които причиняват странично действие.
При правилното изсушаване растението запазва действащите си вещества, не изменя цвета си и не ферментира. Растителните части не трябва да съдържат повече от 15% вода. Ферментите спират действието си при температура 50-60º С, а при повече от 80ºС те се разрушават. Само корените на мъжката папрат и момината сълза се използват в прясно състояние. Естественото сушене, което е и най-икономично, се извършва на сянка, в проветриви помещения. Събраните  билки се разстилат на колкото е възможно по-тънък пласт. Ако се налага обръщането им, то се извършва само в началото. Най-бързо и доброкачествено билките се изсушават върху рамки, широки 60-80 см и дълги 1-2 м.
Сушенето на слънце се разрешава за корени, семена, коренища, кори и др., които не съдържат багрилни вещества. Сушенето се смята за завършено, когато растителните части са загубили еластичността си и при чупене издават звук, а листата и цветовете –  когато образуват фин прах.
За улеснение на читателя за всяко растение ще бъде посочен периодът на събиране, неговата част, начинът на сушене и съхранение в табличен вид.
Сега даваме най-общите указания за отделните части.
Пъпките и цветовете на цветя и растения се сушат на сянка или в сушилня при температура 35-40ºС. Разстилат  се на тънък  пласт, за да не се налага разбъркване по време на сушенето им. Изсушените цветове, стиснати в ръка, не остават в топка, а бързо се разстилат след отпускане на ръката.
Незабавно и на бързо сушене се подлагат набраните листа. Това е особено задължително за растенията, съдържащи сърдечно действащи глюкозиди. След  сушенето листата остават цели.
Стръковете се сушат разстлани  на сянка, навързани на снопчета или в сушилня при температура 40-60ºС. Изсушените стръкове се чупят, без да се прегъват.
Корените, коренищата, луковиците и грудките, след като са добре почистени, се сушат на сянка, в проветриви помещения. На слънце може да се сушат корени, съдържащи танин (очеболец, кървавиче)  и алкалоиди. Може да се разцепват на две и повече части. Корени, които съдържат   етерични  масла  и глюкозиди, не се сушат на слънце.
Корените се сушат в силно проветриви помещения или на открито с външната страна нагоре. Вечер се прибират в закрити помещения. До изсушаването им става на сянка или в сушилня  до 70ºС.
Плодовете и семената  се сушат в открити помещения  при често разбъркване, за да не се запарят, или в сушилня при температура не повече от 70ºС.
След изсушаване пъпките губят до 60% от теглото си, листата – до 75%, стръковете до – 70%, корите – до 40%, корените и коренищата – до 65%, а плодовете –  до 60%.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар