Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Топлоустойчивост на растенията

В повечето случаи засушаването е свързано и с прегряването на растенията . За повечето висши растения температурният оптимум е около 35 º С .Изключение са някои сукулентни . исдържащи до температура 65 º Ц ,а при водораслите някои видове запазват жизненост дори при температура 80 º Ц . При топлоустойчивите растения се наблюдава по- виско съдържание на органични киселини , които свързват излишния амоняк . При високи температури в клетките на растенията се индуцира синтезата на стресови белтъци . Много характерни увреждания в резултат на действието на високи температури са явленията , свързани с клетъчната пропускливост .Увеличаването на пропускливостта и нарушаването на избирателната способност на клетките е по-силно при по-малко устойчивите видове растения . Усилената  транспирация е също начин за защита от действието на високи температури .

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар