Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Защо е важно да поддържате автомобила в добра техническа изправност

Правилно организираният ремонт на автомобилите и на техните агрегати дава възможност за повторно използване  през годините и възстановяването им в до 60-70% от частите. Възстановяване на авто части, накладки е от съществен резерв за намаляване потребностите за подмяна на автомобила в близко бъдеще, както и за безопасността му на пътя. Това снижава себестойността на ремонта.

Не трябва да се смята, че автомобилите струват скъпо и не винаги е с високо качество или че съвсем не е необходимо. По технически и икономически причини, производството на нови автомобили не е свързано с еднаква дълготрайност на части, агрегати, възли и пр. Вижте и поръчайте авточасти на ниски цени.

Доказано е, че автомобилните части имат експлоатационен живот в границите от 25 до 400 хил. км, а между ремонтните цикли на агрегати и възли са в интервал от 60 до 250 хил. км (в някои случаи и по-рядко).

Загубата на част от работоспособността на автомобилите има производствено-технически и икономически характер. В първият случаи се говори за това, че под влияние на екстензивно и интензивно използване и под действието на окръжаващата среда се изменя по размери, якост на частите и се нарушава взаимната им връзка. По този начин автомобилите (агрегатите) губят първоначално заложените в тях от производителя им технико-експлоатационни свойства.

Икономическата същност на изхабяването се появява главно в намаляване на първоначално създадените стойности на автомобила или агрегата.

Първа и втора степен на физическо износване са взаимно свързани помежду си и не трябва да се разглеждат изолирано.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар