Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за анасона

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Анасонът не трябва да се отглежда монокултурно. Добри предшественици за него са някои зеленчукови и бобови култури, както и зимните житни.
Дълбоката оран на 20-25 cm се извършва рано през есента при подходяща влажност на почвата. По-нататъшните обработки включват дискуване, култивиране и брануване и се извършват рано напролет. С култивирането се внасят и азотните торове, около 10-12 kg на декар.
Непосредствено преди сеитбата почвата се обработва и се заравнява с леки брани
Основното торене се извършва в съответствие със запасеността на почвата. Обикновенно се разхвърлят 1-2 t/da оборски тор, 10-15 kg P2O5 и 10-12 kg K2O.
Сеитба. Оптималното време за сеитба на анасона е януари-март, при първа възможност за извършване на качествена сеитба. Преди сеитбата семената могат да се третират с формалинов разтвор (2 % р-р за 1 h) срещу листните петна. За ускорено и едновременно поникване може да се рътят. Семената се изсяват редово при междуредие 15-45 cm на 2-3 cm дълбочина, при посевна норма 1.5-2.5 kg/da. По-широките междуредия трябва да се предпочитат при по-заплевелени почви.
Сеитбата се извършва със сеялки за дребни семена като СОШС-2,8 или СЗСИ-3,2.
Грижи през вегетацията. Те се състоят в борба срещу плевелите, болестите и неприятелите, както и едно подхранване с азот. Срещу плевелите при широкоредовите посеви се култивира непосредствено след поникването. С това култивиране се внасят и азотните торове.
При тесноредовите посеви обикновено се налага ръчно окопаване.
Анасонът пониква бавно и ако не се използват хербициди, посевът може да се заплевели още преди поникване на културата. Това разбира се е недопустимо, но ако се случи, може да се бранува с леки брани преди поникване.
От хербицидите обикновено се използва Афолон (Линурон) 50 ВП в дози 200-250 g/da. Възможно е използването на Агрифлан 50 в доза 200-300 g/da. При поява на житни плевели през вегетацията се пръска с Фузилад С – 150-200 ml/da или Галант 125 ЕК – 150-200 ml/da.
Икономически важни болести при анасона са маната, ръждата и церкоспорозата. Борбата се води превантивно чрез включване в сеитбообръщения и предпосевно третиране на семената с формалинов разтвор, а при поява – пряко, чрез използване на съответните фунгициди.
Прибиране. Анасонът може да се прибере пряко с комбайни или двуфазно. Семената не узряват едновременно, което често налага двуфазното прибиране. То може да се извърши във фаза восъчна зрелост на семената от централните сенници. Растенията се окосяват, а ако площите са по-малки, най-добре е да се оскубят и се оставят за доузряване на семената и доизсушаване на стъблата.
След като изсъхне, анасонът се овършава с вършачки или комбайни, а семената се почистват със зърночистачни машини и се насипват в чували.
Етеричното масло се извлича чрез водна дестилация на предварително смлените семена или чрез пресоване и екстракция.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар