Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за градинския чай

Място в сеитбообръщението, подготовка на почвата, торене. Градинският чай се отглежда над 15 години на едно и също място, поради което не се включва в сеитбообръщение. Определените за отглеждане на чай  площи трябва да са отдалечени от прашни пътища, защото напрашените листа не могат да се почистват и качеството им се понижава.
Основната обработка на почвата се състои в дълбоко изораване на 30 сm или плитко риголване на 40сm и запасяващо наторяване с 30 kg P2O5  и 15 kg K2O на декар, а при възможност и с 3- 4 t оборски тор на декар.
Риголването и наторяването се извършват в началото на лятото. За борба срещу плевелите по- късните обработки се извършват плитко. Преди сеитбата площите се култивират и брануват на дълбочината определена за  засяване на семената.
Сеитбата се извършва редово при разстояние между редовете 70 сm, предимно през ноември-декември или рано на пролет през февруари- март с 500- 600 g семена на декар. При маса на 1000 семена се залагат Дълбочината на засяването трябва да е 2-3 сm, понеже кълновете на семената трудно пробиват почвената кора. Поради тази причина, при пролетна сеитба, семената се рътят предварително.
Грижите през вегетацията започват преди поникването. За целта още преди сеитбата към семената на градинския чай се прибавят семена от бързо растящи култури, които очертават редовете и позволяват да се извърши окопаване преди поникването, без да се повреждат никнещите растения. До есента растенията се окопават още 2-3 пъти според нуждата. Когато на поникналите растения се появи втората двойка листа, се извършва прореждане. Към него се пристъпва само в случаите, когато на 1 линеен метър в редовете са поникнали повече от 25 растения.
Поникналите посеви се букетират с дължина на букетите в реда 10-15 сm и разстояние между тях – 25-30 сm. Заедно с прореждането се попълват и празните места с растения от гъсто поникналите участъци.
След прореждането растенията се подхранват с 8-10 kg N на декар. До есента посевите се култивират в междуредията, а през есента се обработват по- дълбоко, а растенията леко се загърлят.
През втората година грижите се повтарят.
Прибиране. Когато градинския чай се отглежда за получаване на листа, през първата година се извършва само една беритба, а през следващите години – по две. Растенията се ожънват до облистената част през фаза бутонизация, която настъпва през юни. До есента се формира нов подраст, който се окосява през септември.
Листата от окосените растения се отделят ръчно и се изсушават.
Когато надажденията е предназначен за производство на семена, листата се събират след ожънване на зрелите съцветия. В набраните листа за дрога не се допускат части от стъбла и други примеси. Листата се сушат на сянка.
Когато надажденията са предназначени за добиване на етерично масло, растенията се ожънват във фаза пълен цъфтеж-прецъфтяване под мястото на облистването и се преработват в свежо състояние или изсушени чрез парна дестилация.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар