Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на градинския чай

Градинският чай е средиземноморско топлолюбиво растение. Въпреки това понася сравнително добре зимите с ниски температури и при нашите условия презимува успешно. Измръзва понякога напролет, след началото на сокодвижението, при топли зими. При недостиг на топлина през вегетационния период добивите са ниски. Той не е взискателен към светлината и понася слабо засенчване. При недостиг на светлина, обаче процентът на етерично масло в суровината се понижава.
Градинският чай е подчертано сухоустойчиво растение. Не понася тежки преовлажнени почви, на които се развива слабо и измръзва лесно. Расте на бедни водопропускливи почви, но високи добиви се получават на плодородни и чисти от плевели терени.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар