Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на маточината

Маточината е топлолюбиво растение. При нашите климатични условия презимува добре и се развива като многогодишна растение. Изискванията и към светлината не са големи. Когато ще се използва за получаване на дрога, може да се отглежда и на сенчести места. Взискателана е към почвената и въздушната влажност през всички фази на развитието си. Може да се отглежда и при неполивни условия, при което дава до две реколти и значително по- ниски добиви. Най- добре се развива на дълбоки, рохкави, богати с хранителни вещества почви. Реагира добре на торене с оборски тор и лесно разтворими минерални торове.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар