Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на маточината

Маточината (Melissa officinalis L.) е многогодишно растение от сем.Устоцветни ( Labiate ).
Коренището и е силно разклонено, образува хоризонтални подземни стъбла, разположени плитко в почвата.
Стъблата са четириръбести, разклонени, покрити с жлезисти власинки.
Листата са срещуположни, светлозелени, сърцевидни, продълговати, със заострен връх и назъбени по периферията. При стриване ухаят на лимон.
Цветовете се намират по връхните части на клонките и в пазвите на листата, разположени на групи с по 3 или 5 цвята.  Те са бели до бледожълти.
Растението образува туфа с височина 60-80 сm и диаметър 40-60 сm.
Семената са дребни, продълговати, светлокафяви.
У нас все още няма селекционирани и интродуцирани сортове маточина, затова се отглежда местната популация. В световната практика са известни два сорта, получени от немската селекция – Ерфуртска правостояща и Кведлинбургдска стелеща се.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар