Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за граха

Място в сеитбобръщението.  Грахът не е взискателен към предшественика. В сеитбообръщението  най-често  се редува със зимните житни. Развива се добре след всички култури, ако  почвата  е чиста от плевели.
Грахът е отличен предшественик за всички култури, поради това че рано освобождава площите и обогатява почвата с азот.  Подходящ е за уплътнени сеитбообръщения при поливни условия за производство на фураж. Може да се отглежда като втора или следстърнищна култура. В тютюневите райони зимния фуражен грах е  една от най-добрите междинни култури  на тютюна.
Не понася засяване след себе си, поради което трябва да се връща на едно и също поле след 5-6 години.
Обработка на почвата.  Обработката на почвата за граха отглеждан като пролетна култура се извършва както след фасула и другите бобови.
Пролетните обработки се свеждат до едно брануване или култивиране с брануване, извършени непосредствено преди сеитбата на дълбочина 8-10 cm.
За зимуващите сортове след прибиране на предшественика се извършва предсеитбена оран на 18-20 cm и култивиране или дискуване с брануване преди сеитбата. След предшественик тютюн след изчистване или изрязване на стъблата се изорава на 16-18 cm. Преди сеитбата се извършва дискуване, фрезуване или култивиране и брануване на 6-8 cm .
Торене. Грахът реагира добре на фосфорно торене особено когато се отглежда за зърно на почви добре запасени с азот. Прилагането на фосфорни торове повишава значително добива на зърно, спомага за  развитие на кореновата система, повишава устойчивостта на болести. Фосфорът се внася с основната обработка в количество 8-10 kg/dka  P2 O5. Когато се отглежда на по-леки почви  грахът реагира добре на торене с калий ( 4-5 kg/dka) , който се внася също с основната обработка.  Подхранването с азот в количество 3-5 kg/dka има значение през ранните фази от развитието на граха, когато е слаба дейността на грудковите бактерии
Сеитба. За сеитба се използват  семена с висока чистота и кълняемост, почистени, сортирани и без повреди от граховия зърнояд.
Най-подходящ срок за сеитба на пролетния грах е втората половина на  февруари- началото на март. При ранна пролетна сеитба растенията използват натрупаната  зимна влага и при подходящи грижи развиват мощна коренова система, което ги прави по-устойчиви на летните засушавания. Много често закъсняването със сеитбата причинява силно намаляване на добивите
Зимните сортове се засяват  най-късно да средата на октомври, при условие, че в почвата има достатъчно влага в почвата. При по-късна сеитба има опасност от измръзване.
Посевната норма  за пролетните сортове е 25-30 kg/dka  (за едросеменните) и 16-20 kg/dka (за дребносеменните сортове). Зимните сортове се засяват с 120-150 к.с./m2 или с 16-18 kg/dka. Грахът се засява редово на 10-12 cm и дълбочина 6-10 cm,  в зависимост от  едрината на семената и почвения тип.
Грижи през вегетацията. Основната грижа  за посевите е борбата с плевелите, която най-често се води с подходящи хербициди.  За борба с  широколистните плевели могат да се използват  Афалон 45 СК – 300-400 ml/dka след сеитба преди поникване или Базагран 480 СЛ – 250 ml/dka , Пивот 100 СЛ – 40 ml/dka, внесени във фаза 3-5 лист на граха. Срещу едногодишните житни след сеитба преди поникване се внасят Дуал Голд 960 ЕК или Ласагрин  48 ЕК (Ласо)- 300-400 ml/dka. През вегетацията срещу едногодишните и многогодишни житни в. т. ч.  балур от коренища  се използват  Фокус Ултра – 100- 200 ml/dka или Арамо – 100 – 200 ml/dka,  внесени във фаза 3-5 лист на плевелите.
Един от най-опасните вредители  е граховият зърнояд. Препоръчват се 2-3 пръскания по време на цъфтежа и формиране на първите бобовe с Вазтак 10 ЕК  – 20 ml/dka,  Агрия 1050 – 150ml/dka или  Нуреле Дурсбан – 40 ml/dka , при праг на вредност 2 броя възрастни насекоми/1 m2.
За борба с граховата листна въшка се пръска с  Антио 33 ЕК- 150 ml/dka , Маврик 2Ф – 30 ml/dka.,  Суми Алфа 5 ЕК 25 ml/dka или  Карате 5 ЕК 20 ml/dka
Прибиране. Узряването е доста продължително и започва отдолу нагоре. При обилно плодообразуване когато долните бобове са узрели връхните са все още зелени. Пълното узряване на всички бобове не  трябва да се изчаква, тъй като узрелите плодове лесно  се разпукват и семената се изронват. Прибирането се извършва при узряване на 60-70% от бобовете. При закъсняване загубите достигат 20-25%  от очакваните добиви.
Семепроизводствените посеви се прибират при узряване на 70—75 % от плодовете. Не се препоръчва пряко комбайниране, защото в този момент стъблата и част от връхните бобове са все още зелени и съдържат голям процент вода. По-подходящо е разделното прибиране, при което растенията се окосяват и се оставят няколко дни да изсъхнат и след това се овършават. Следва фумигиране  като последна стъпка за борба с граховия зърнояд. Когато  зърното е  предназначено за семепроизводство се третира с метилбромид – 40-45 g/m3 при експозиция 48-72 часа,  а за фураж и консумация  се използва Делиция газтоксин- 8 таблетки/ тон зърно, при  експозиция 72 часа. Следва почистване, сортиране и съхранение на семената при влага 13-14%.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар