Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на граха

Преди да покълнат семената набъбват като поемат 95-100% вода спрямо теглото. Семената на граха започват да покълват при 1-2 оС. При покълване се показва коренчето, което с развитието си постепенно надебелява и прониква по-дълбоко, като същевременно се развиват и странични разклонения. Поникването продължава  5-8 дни при температура 18-20оС и ППВ 80% и около 21 дни – при температура 8оС. За поникването на зимуващия грах, който се засява през есента, температурата е благоприятна, но най-често почвената влага не достига и от нея се определя продължителността на поникването.
В началото растежът е за сметка на хранителните вещества в семеделите, които остават в почвата, а се удължава надсемеделното коляно. Първичните листа се състоят от една двойка листа, а след това се образуват същинските сложни листа. По-късно в пазвите на първичните и на първия и втория същински лист се образуват странични разклонения.
Първият цвят при най-ранните сортове се образува в пазвата на седмия лист, а при най-късните – на осемнадесетия лист. Установена е положителна корелация между продължителността на периода  поникване-цъфтеж и броя на междувъзлията. Съществено влияние на този процес оказват температурата и светлината. При по-ниска температура диференциацията на цветовете изпреварва диференциацията на листата. Същото въздействие оказват дългият ден и интензивното осветление.
Цъфтежът започва отдолу нагоре, най-напред по главното стъбло и след това  по страничните разклонения. Един цвят изцъфтява за 1-3 дни. Опрашването е със собствен прашец. След оплождането венечните листа опадват. Повече асимилати се насочват в най-ранообразуваните бобове, които имат и най-много семена. Първоначално асимилатите се натрупват в стената на плода, а по-късно преминават в семената. В горните бобове се натрупват по-малко резервни вещества. С напредване на узряването бобовете изгубват тургура си, постепенно засъхват и на повърхността им се появява жилкуване. В това време семената се закръглят, обемът им намалява, съдържанието на сухо вещество бързо нараства. Узряването  е продължително и започва постепенно отдолу нагоре. При влажност около 50 % натрупването на асимилати се преустановява.
Зимуващите сортове имат до 240-280 дни вегетационен период. Пролетните сортове биват ранни с вегетационен период 60-65 дни, средноранни – 75-90 дни и късни – над 100 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар