Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на граха

Изисквания към топлина. Грахът не е взискателен към топлината. Пролетните сортове издържат до –5 –60 C, а някои от тях и до –10-120 C. Фуражният грах е по-студоустойчив, поради това от него има създадени повече зимуващи сортове Типично зимните сортове издържат до –20—220 C. Семената поникват при 1-20 C, но по-забавено. При температура над 50 C поникването се ускорява. Най-благоприятна температура за развитието му през вегетацията е 18-200  C, а максималната температура, при която може да издържи е 380  C.
Изисквания към влага. Взискателен към влагата в началните фази от развитието си и по време на бутонизация и цъфтежа. Ниската почвена и въздушна влажност се отразява неблагоприятно по време на  цъфтежа и завързване на плодовете, поради това се развива  по-добре в райони с по-влажен и умерен климат.
Изисквания към почва. Не е много взискателен към почвените условия. Най-подходящи за отглеждане са средно тежките, песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи  черноземи и  канелените, които са добре запасени с хранителни вещества и вар. В тежките, много влажни и с кисела реакция почви не се развива добре, но понася по-висока киселинност от фасула и соята.  Не понася засолени почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар