Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на граха

Грахът принадлежи към род Pisum L., които е представен от няколко вида. Културният грах P. sativum L е сборен вид, с два подвида: ssp. sativum – обикновен полски грах с бели цветове и светли едноцветни семена и ssp. arvense – фуражен грах с червено-виолетови цветове и тъмни или пъстро оцветени ъгловати семена.
От подвид Pisum sativum subssp. arvense са районирани   пролетните сортове Амитие, Богатир, Дружба, Кристал, Пикарди, Плевен 4.
По-голямо значение в последните години имат  районираните зимуващи сортове  No11  и  Мир, които гарантират по-стабилни добиви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар