Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботанически особености на граха

Коренова система. Състои се от добре развит  главен корен, който достига до 1.5 m дълбочина и странични разклонения, разположени в горния почвен слой. В сравнение с другите бобови, грахът има по-слабо развита коренова система. Тя по-добре усвоява трудно разтворимите съединения в почвата. По корените на граха се развиват множество грудки със специфични азотфиксиращи бактерии.
Стъбло. Сравнително тънко, гладко, кухо, с височина от 20  до 200 cm, разклоняващо се в основата. При нискостъблените сортове е изправено, а при високостъблените поляга. Има сортове със силно скъсена и надебелена горна част на стъблото.
Листа. Чифтоперести,  с 1-3 чифта сравнително едри, яйцевидни листчета, с дълги разклонени  двойки мустачета. Съществуват форми, при които всички листенца са видоизменени в мустачета (мустачести форми), а други нямат мустачета и завършват с листче, (текоперести, наричат се акациевидни). В основата на листната дръжка има два нееднакви по големина прилистника, които при фуражния грах  имат пръстеновидно червеникаво петно. Стъблата, листата и прилистниците са гладки, покрити с восъчен налеп и имат сив цвят.
Цветове. Разположени са по 1-2 на дълга дръжка, която излиза от пазвата на сложния лист. Устройството им е характерно за бобовите растения. Те са едри, с бели венечни листа при обикновения полски грах и с виолетови цветове – при фуражния. Цъфтят от основата към върха. Самоопрашващо се растение, но в сухо и горещо време е възможно и кръстосано опрашване.
Плод. Боб, които е образуван  от един плодолист, както при останалите бобови култури. Формата на плода е леко саблевидна, извита, а повърхността слабо набръчкана. Броят на семената в един боб  варира от 3 до 10 семена. Най-често плодовете лесно се разпукват след узряването, но има сортове с неразпукващи се или трудноразпукващи се бобове
Семена. Сферични, овални и ъгловати, с гладка или набръчкана повърхност. Окраската им при обикновения полски грах е зелена или жълта, а при фуражния – кафява или пъстра, с разнообразни петна. Масата на 1000 семена варира в широки граници – от 40 до 500 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар