Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за копъра

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Копърът се отглежда на големи площи, поради което се редува с основните полски окопни култури. Добри предшественици са и зимните зърнено-житни и някои бобови култури.
Оранта се извършва веднага след прибиране на предшественика. След нея се извършва брануване. Рано напролет, при първа възможност, почвата се подготвя за сеитба чрез култивиране и брануване. С култивирането се внасят 10-12 kg/da N.
В съответствие с типа на почвата и запасеността й с хранителни вещества основното торене се извършва с 1-2 t/da оборски тор и 8-10 kg/da P2O5. Торовете се заорават с основната обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm.
Сеитба. Копърът се сее през януари-март, редово при междуредие 25 cm, на дълбочина 2-3 cm и с посевна норма 1-1,2 kg/da, със сеялки за дребни семена. След сеитбата площта се валира. На силно заплевелени площи копърът се сее като окопна култура, при междуредия 45 cm.
Грижи през вегетацията. Те включват борба срещу плевели, болести и неприятели.
Копърът пониква бавно и засятите площи лесно се заплевеляват.
Плевелите се унищожават чрез третиране с хербицидната комбинация Афалон (Линурон) 50 ВП – 200 g/da + Фузилад С – 150-300g/da или Базагран 180 ml/dka+Фузилад С – 150-300 ml/da.
След сеитбата, преди поникване може да се внесат хербицидите Афолон 50 ВП – 200-250 g/da, Зенкор 70 ВП – 60 g/da или Дуал 500 ЕК – 300 ml/da.
Икономически важна болест при копъра е церкоспорозата. Борбата се води профилактично чрез третиране на посевния материал с 0,2% разтвор на формалин.
Прибиране. Прибирането на копъра за добиване на масло от херба се извършва, когато централните сенници са във фаза млечна зрелост. Прибирането на копъра за семена се извършва по-късно, в началото на узряване на семената, еднократно чрез пряко комбайниране. Когато копърът е предназначен за суха херба, той се прибира по време на цъфтежа.
Жътвата се осъществява с косачки, които нарязват суровината и я товарят в контейнери. Контейнерите се превозват до пароизвод и чрез парна дестилация в самия контейнер се извършва извличане на етеричното масло.
При липса на контейнери растенията се оставят на откоси за 1-3 дни да изсъхнат, след което се превозват за дестилация в съответните предприятия.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар