Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на копъра

Коренова система. Съставена е от средно развит  вретеновиден дълъг корен със слаби странични разклонения.
Стъблото е правостоящо, цилиндрично, тъмнозелено с надлъжни белезникави ребра и восъчен налеп, който му придава синкав оттенък. Достига до 100-150 cm височина и образува 5-6 главни и 8-18 второстепенни разклонения, всяко от които завършва със съцветие сложен сенник.
Листата са полиморфни, дълбоко двойно, тройно до неколкократно пересто нарязани и завършват с ланцетни или игловидни връхни лисчета. Най-долните листа са с дълги дръжки, а средните и връхните са приседнали.
Листните влагалища са продълговати, с широк ципест връх.
Съцветията са сложни сенници, изпъкнали, с голям брой лъчи от 40-60. Всеки лъч завършва с прост сенник.
Цветовете са двуполови,  дребни,  жълти,  без чашка.
Плодовете са диакени, овално елептични, плоски с надлъжни ребра. При вършитба се разпадат на 2 акена.
Масата на 1000 плода е 5-6 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар