Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на копъра

Семената на копъра започват да поникват при температура 6-8о С, а оптималната температура през вегетацията е 18-25о С.
Той е взискателен към интензивността на осветлението. Засенчването се отразява неблагоприятно тъй като удължава вегетационния период и растенията не биха могли да се реколтират преди летните засушавания.
Продуктивността на копъра е по-висока при отглеждането му на богати черноземни и наносни почви, с добър хранителен и воден режим и неутрална реакция.
По време на вегетацията преминава през фазите покълване, поникване, розетка, стъблообразуване, бутонизация, цъфтеж и узряване на семената. Дължина на вегетационния му период е около 120 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар