Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Копър

Значение, произход, разпространение, добиви. Като полска култура копърът се отглежда за херба /цялата надземна маса/ и плодове. Свежата херба съдържа около 0.35% етерично масло със следните основни съставки: карвон /30-40%/, феландрен /10-20%/, други монотерпени /лимонен, феландрен/ и др.
Съдържанието на етерично масло в плодовете е 2-4%, с основни съставки карвон /40-60%/, лимонен /40%/ и в малки количества други монотерпени /феландрен, карвеол, терпинен и дихидрокарвон/.
Плодовете са богати и на обикновено глицериново масло /до 20% съдържание/.
Етеричното масло и изсушената херба се използват в хранително-вкусовата и медицинската промишлености.
Народната медицина използва копъра като успокоително средство.
Произхожда от Централна Азия. Разпространен е повече в страните от  Средиземноморския басейн /Египет, Италия, Южна Франция, Гърция и др./ и в Източна Европа.
Средните добиви у нас са около 1-1,5 t/da свежа херба и 4-6 kg/da етерично масло. Потенциалните продуктивни възможности на културата за нашите условия са над два пъти по-високи.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар