Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за нахута

Място в сеитбообръщението. В полското сеитбообръщение нахутът се редува със зимните житни култури, но успешно може да се комбинира и с други култури. Добри предшественици за него са и окопните култури – царевица картофи, памук. Той е отличен предшественик, защото освобождава рано площта за следващата култура. С остатъците от реколтата се разпространяват някои опасни за него болести, затова не бива да се засява като повторка и монокултура
Обработка на почвата. Досега у нас нахутът се отглежда като пролетна култура. Подготовката на почвата започва след прибиране на пшеницата и се извършва по същия начин както при останалите пролетни култури
Торене. Съдържанието на отделните микроелементи в зърното и останалата маса е близко до това на граха. По отношение на изискванията към хранителните вещества нахутът не се различава от другите бобови. За 100 kg  добив семена използва  5,3 kg N, 1,8 kg P2O5, 7,5 kg K2O и 3,4 kg CaO. Изискванията при определяне на торовата норма за отделните елементи са същите, както при останалите бобови култури. Понеже нахутът се засява на почви с по-ниско естествено плодородие, комбинирането с трите елемента е задължително в количества: азот и калий 4-5 kg/dka и фосфор 5-8 kg/dka. Торенето с органични торове е високоефективно, понеже не потиска развитието на грудкувите бактерии, осигурява постъпление на хранителни вещества през целия период на вегетация и подобрява физичните свойсва на почвата.
Сеитба. В зависимост от условията на района и задачите на производството се избира най-подходящият сорт.
..
Семената на нахута губят бързо кълняемостта си и затова трябва да са от предшествуващата реколта, с висока кълняемост и чисти от болести Посевният материал трябва да отговаря на изискванията на БДС най-малко за второ качество, т.е. 96 % чистота и 90 % кълняемост. Срещу чернилката се обеззаразяват с живачни препарати. и ТМТД в доза 300-400 g за 100 kg семена. Заедно със семената може да се внесе молибден (200 g/ha натриев молибдат) чрез полумокро третиране. Положителен ефект се получава от инокулация на семената с подходяща раса от   Rhizobium cicer
Сеитбата започва  в първите дни на пролетта, щом е възможно да се работи на полето. Ако нахутът се засява на по-леки почви  и семената са третирани срещу гъбни болести, бавното поникване не е опасно. По-голям е рискът от закъснялата сеитба, понеже в сухи райони цъфтежът съвпада с лятното засушаване. Сеитбената норма се определя на базата на 35-40 кълняеми семена на 1m2. За дребносеменните сортове посевната норма е 6-10 kg/dka, а за едросеменните 10-14 kg/dka.
Нахутът се засява при междуредие 45-50 cm.. Когато се използват хербициди и почвата е структурна и влагозапасена, нахутът може да се засява при междуредие 12-15 cm.
Дълбочината на сеитбата е както при граха – от 5-7 до 10 cm според влажността и физическите свойства на почвата и срока на засяване. По-дълбока от 5-6 cm сеитба рядко се налага, тъй като рано напролет влагата е достатъчна. Нахутът може да се засява в смес с други култури. Като подкултура той се отглежда съвместно с царевица, а като покровна култура – с люцерна. В смесените посеви нахутът се засява с намалена посевна норма. При изсъхнала почва е нужно да се валира с членест валяк.
Грижи за посева. След ранна сеитба рядко се случва да се образува почвена кора. Основната грижа е борбата с плевелите. Нахутът е устойчив на всички хербициди, които се използват при фасула и може да се отглежда без окопаване. След сеитба, преди поникването на нахута, се внасят афалон или паторан (200-300 g/dka) или широкоспектърния хербецид Рилей-180-200 ml/da ; а през вегетацията при височина на растенията 5-6 cm – бладекс (200-300 g/da).
Нахутът няма много неприятели и рядко се налага да се води борба срещу миниращата мушица. Между познатите болести големи вреди нанася чернилката.-Ascohyta rabiei. Тя се разпространява много бързо и може да унищожи целия посев. Наблюдения за чернилката трябва да се водят непрекъснато, особено ако паднат дъждове по време на цъфтежа. Освен с познатите средства (избор на устойчив сорт и обеззаразяване на семената), борба с чернилката успешно се води и през вегетацията. Още щом се забележат единични нападнати растения, посевът се третира с 2 % бордолезов разтвор. Ако условията за развитие на чернилка са много благоприяни, болестта може отново да се разнесе и третирането трябва да се повтори.
Прибиране. Чистите от плевели посеви се прибират еднофазно с комбайн, когато плодовете са пожълтели, но още здраво се държат за стъблата. Понеже бобовете узряват почти едновременно и не се разпукват, при своевременна жътва реколтата се прибира без загуби. Ако се закъснее, дръжките на бобовете изсъхват и лесно се късат. Двуфазно прибиране се налага, когато посевите са заплевелени и се затруднява работата на комбайна. Преустройството на комбайните се прави по същия начин, както при другите бобови култури. Семената се почистват, изсушават и съхраняват при 14 % влажност.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар