Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на лещата

Изисквания към топлина. Лещата вирее в области с континентален и субтропичен климат. Макар да се нуждае от повече топлина в сравнение с граха, лещата общо взето е невзискателна към топлината. Това най-вече се отнася за първите фази от развитието й. Лещата пониква /макар и бавно/ при 3-40С, но оптимална температура за поникването й е 8-100С. При продължителна, студена и влажна пролет поникването се забавя с 15-20 дни. Младите растения загиват при -8 -90 С. Това обстоятелство поставя лещата в групата на ранните пролетни култури. С напредване на развитието студоустойчивостта й намалява. Оптималаната средноденонощна температура за развитието на лещата е 17-190С. Плодовете и семената се формират и нарастват при температура по-висока температура от 25-300С. По-високите температури съчетани с висока атмосферна влажност предизвикват окапване на голям процент цветове и завръзи,  затова в страни разположени по – на юг тя се засява наесен.
Изисквания към светлина. Лещата е растение на дълъгия ден. Намаленото осветление довежда до силно удължаване на вегетационния й период. В това отношение, по-невзискателна е дребносеменната леща.
Изисквания към влага. При поникване лещата се нуждае от големи количества вода – 95-100% от теглото на семената. В сравнение с останалите зърнени бобови култури лещата е по-устойчива на засушаване. Най-големи са изискванията й към влага от набъбване на семената до цъфтеж. След края на цъфтежа необходимостта от почвена влага намалява. Излишъкът на влага по време на наливане на зърното удължава вегетацията и забавя узряването. Развива се добре при средни валежи. По сухоустойчивост се нарежда на трето място между зърнено бобовите култури /нахут, секирче/. Това особено важи за дребносеменните форми. Едросеменната леща е доста по-чувствителна към сушата и при засушаване дава дребни семена с нестандартен цвят и лошо качество. Обилните валежи по време на цъфтежа се отразяват неблагоприятно и са причина за окапване на цветчетата, което е по-голямо при по-тежки почви.
Изисквания към почва. По отношение на почвата лещата не е особено взискателна. Вирее добре на наклонени терени с по-бедни и леки песъкливи, песъкливо-глинести и черноземни почви. При тежки и богати с азот почви развива голяма вегетативна маса, лесно поляга, цъфти продължително време, узрява неравномерно и дава нискокачествена продукция. Особено изискване към почвата е да бъде чиста от плевели, тъй като лещата има много бавен темп на поникване и плевелите я заглушават. Отглеждането й на богати почви със засилено торене и  заплевеляване са основните причини за ниските добиви от лещата.
Неподходящи почви за отглеждане на лещата са тежки глинести, много сбити, заблатени с близки подпочвени води и засолени и кисели почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар