Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за резене

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Добри предшественици за резенето са торните култури които се прибират рано, както и зимните житни.
Поради голямата вегетативна маса която образува, резенето дава високи добиви само при пълно минерално или органоминерално торене. При неторени предшественици се внасят 1-2 t/da оборски тор, 15 kg/da P2O5, a калий – при доказана нужда. В случаите, когато предшественика е торен с оборски тор, се внасят само минерални торове. Торовете се заорават с основната обработка на почвата, която се извършва на дълбочина 22-25 cm. През есента площта се обработва с дискови брани и чизел-култиватори.
Предпосевната обработка на почвата се извършва при първа възможност през януари-февруари и се състои в плитко култивиране с внасяне на азотните торове или брануване.
Сеитба. Оптималният срок за сеитба на резенето е януари-февруари. Засява се при междуредия 60-70 cm, на дълбочина 2-4 cm, с посевна норма 1,5-2,0 kg/dka.
Грижи през вегетацията. След поникването на културата се извършва и първото култивиране в междуредията. С него могат да се внесат и азотните торове. През вегетацията се извършват 2-4 междуредови обработки. От химичните средства за борба с плевелите най-често се използват хербицидите Афалон 50 ВП в доза 200-250 g/da, Дуал 500 ЕК – 300 g/da, Малоран 50 ЕК – 250-300 ml/da, Агрифлан 24 ЕК – 300-400 ml/da.
Срещу болестите борбата се води чрез третиране на посевния материал или вегетационно пръскане със съответните фунгициди.
Резенето се напада от листни въшки, анасонов молец, от гъсениците на ливадната пеперуда и телените червеи. Срещу тези неприятели се използват съответно необходимите инсектициди, като се пръска вегетационно.
Грижите за многогодишното резене включват още подхранване с 10-12 kg/da N, който се внася с първата междуредова обработка и 15-20 kg/da P2O5, който се внася през есента с последната обработка.
Прибиране. Когато се отглежда за получаване на етерично масло от хербата, резенето се прибира директно цялорастейно, със силажоприбираща техника, във фаза млечно-восъчна зрелост на семената от централните сенници.
Резенето, отглеждано за семена, може да се прибере директно и разделно.
Поради неедновременното узряване на семената, предимство има разделното прибиране. Растенията се окосяват във фаза восъчна зрелост на семената от централните сенници и се оставят на откоси за доозряване на семената и изсъхване на стъблата.
Овършаването се извършва с вършачки или комбайни. Семената се почистват със зърночистачни машини.
Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар