Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на резене

През време на вегетацията резенето преминава през фазите покълване, поникване, розетка, стъблообразуване, бутонизация, цъфтеж и узряване. Екологичният минимум при резенето е 6-8оС. Младите растения издържат отрицателни температури до минус 5-6оС т.е. резенето може с успех да се засее през януари-февруари. Оптималните температури през по-късните фази от развитието на растенията са в границите 20-25оС.
Резенето е светлолюбиво и влаголюбиво растение. Засенчването редуцира броя на разклоненията и съответно продуктивността. Критични по отношение на влагата са фазите поникване и цъфтеж. Поради добре развитата си коренова система и отглеждането му на влагоемни почви и на места с по-висока въздушна влажност, резенето с успех може да се отглежда без поливане.
Резенето успява и дава високи добиви на добре обработени черноземни и наносни почви с неутрална или слабо алкална реакция.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар