Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания

Изисквания към топлина. Семената на ръжта покълнват при минимална температура 1-2о С. Оптимална са температурите от 6 до12о С, а максимална – 30о С. Братенето протича нормално при 10-12о С. Ръжта се отличава от останалите зимни житни култури с висока студо и зимоустойчивост. Добре закалена, може да понесе температури до минус 25-30 – 37о С, а в зоната на възела на братене – до минус 18-20O С. Не понася дебела снежна покривка, страда от снежна плесен. Изкласяването и цъфтежът протичат при температура 18-20о С. По време на цъфтежа и наливането на зърното ръжта е чувствителна към температури над  24-25о С, .
Изиквания към влага. За да покълнат семената трябва да поемат влага около 70% от масата си. Транспирационният коефициент на ръжта е нисък – от 340 до 420. Най-високи са изискванията й към влага във фазите вретенене и наливане на зърното. Недостигът на влага в тези фази е причина за образуване на къси и слабопродуктивни класове. По време на цъфтежа и наливането на зърното ръжта се нуждае от висока въздушна влажност. Това обяснява ниските добиви, получавани в полските райони на страната, където температурите тогава са над 25о С и са придружени с ниска атмосферна влажност и почвено засушаване.
Изисквания към почва. Ръжта е твърде невзискателна към почвата. Развива се добре на почти всички почви. Мощно развитата и с голяма усвояваща способност коренова система й позволява да се отглежда там, където другите култури не успяват.
Ръжта проявява слаба чувствителност към реакцията на почвата. Добре се развива и на кисели почви, стига почвената киселинност да не е много висока.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар